EN-standardit

Kategoria 1

Tähän ryhmään luokiteltu käsineen käyttötarkoitus on vain vähäisiä vaaroja vastaan töihin, joissa on vähäinen tai ei ollenkaan mahdollisuutta vahingoittua.

Kategoria 2

Tähän keskiryhmään luokiteltu käsine on suunniteltu mekaanisia vaaroja vastaan tai rajoitettua vaaratonta kemiallista kosketusta vastaan. Kategoria 2:n käsineiltä vaaditaan, että ne on testattu ja tyyppihyväksytty hyväksytyn testauslaitoksen toimesta. Näissä käsineissä on oltava CE-merkki ja kuvasymboli, joka ilmoittaa käsineiden suojaustarkoituksen.

Kategoria 3

Tähän ryhmään luokitellut käsineet on suunniteltu suojaamaan vakavilta ja pysyviltä terveysriskeiltä. CE-merkinnän ja kuvasymbolin lisäksi kategoria 3:n käsineissä tulee olla 4-numeroinen koodi, joka ilmoitta tyyppihyväksynnän suorittaneen laitoksen.

EN 388

Tämä normi osoittaa, että käsine suojaa mekaanisilta vaaroilta. Käsine on testattu hankauskestävyyden, viillonkestävyyden, repäisykestävyyden ja pistonkestävyyden osalta. Jokaisen suojausominaisuuden osalta käsineelle on annettu suojauskerroin, jonka arvo ilmaistaan numerolla 1–5. Paras arvo on 4 tai 5. Käsineeseen merkitään niiden arvojen numerot, jotka se on saavuttanut testeissä. Numerokoodit näkyvät kuvasymbolissa.

1. Hankauskestävyys
Käsineen materiaali altistetaan kulumiselle paineenalaisella hiomapaperilla. Testissä mitataan, kuinka monen kierroksen jälkeen materiaaliin syntyy reikä. Korkein suojausluokka on 4, joka vastaa 8 000:ta kierrosta.

2. Viillonkestävyys
Mittaa, kuinka monta kierrosta tarvitaan siihen, että tasaisesti pyörivä sirkkelinterä leikkaa käsineen halki. Tulosta verrataan vertailumateriaaliin, ja sen pohjalta lasketaan indeksi. Korkein suojausluokka on 5, joka vastaa indeksiä 20.

3. Repäisykestävyys
Mittaa, kuinka suuri voima tarvitaan materiaalin hajalle repimiseen. Korkein suojausluokka on 4, joka vastaa 75 newtonin voimaa.

4. Pistonkestävyys
Mittaa, miten suuri voima tarvitaan pistämään käsineeseen reikä piikillä, joka on tietynmittainen ja jota käytetään tietyllä nopeudella (10 cm/min). Korkein suojausluokka on 4, joka vastaa 150 newtonin voimaa.

EN 407

Tämä normi osoittaa, että käsine suojaa termisiltä vaaroilta, kuten palamisen, säteilyn tai sulan metallin aiheuttamalta korkealta lämpötilalta. Käsine on testattu kuuden suojausominaisuuden osalta. Jokaisen suojausominaisuuden osalta käsineelle on annettu suojauskerroin, jonka arvo ilmaistaan numerolla 1–4. Paras arvo on 4. Käsineeseen merkitään niiden arvojen numerot, jotka se on saavuttanut testeissä. Numerokoodit näkyvät kuvasymbolissa.

1. Materiaalin syttyvyyskestävyys
Mittaa, miten pitkän ajan kuluttua käsineen materiaali sammuu ja alkaa hehkua, kun sitä on altistettu kaasuliekille 15 sekunnin ajan. Korkein suojausluokka on 4, joka merkitsee enintään kahden sekunnin jälkipalamisaikaa ja enintään viiden sekunnin hehkumisaikaa. Jos käsine voi joutua kosketukseen tulenliekin kanssa, sillä on oltava vähintään suojausluokka 3.

2. Suojaus kosketuslämpöä vastaan
Mittaa lämpötilan (100–500 °C), jolta käsine suojaa 15 sekunnin ajan niin, että sisäpuolen lämpötila ei nouse kymmentä astetta. Korkein suojausluokka on 4, joka tarkoittaa sitä, että käsine suojaa 500 asteen lämmöltä.

3. Suojaus avotulta vastaan
Mittaa aikaa, jossa avoimen liekin lämpö tunkeutuu käsineeseen niin, että sen sisäpuolen lämpötila nousee 24 astetta.

4. Suojaus säteilylämpöä vastaan
Mittaa aikaa, jossa tietty määrä käsineeseen kohdistetusta säteilylämmöstä tunkeutuu käsineeseen. Korkein suojausluokka on 4, jonka mukainen käsine suojaa vähintään 150 sekuntia.

5. Suojaus sulaneen metallin pieniä roiskeita vastaan
Mittaa, kuinka monta sulametallipisaraa tarvitaan, jotta käsinemateriaalin ja ihon välinen lämpötila nousee 40 °C. Korkein suojausluokka on 4, joka vastaa vähintään 35 pisaraa.

6. Suojaus sulaneen metallin suuria roiskeita vastaan
Mittaa, kuinka monta grammaa sulametallia vahingoittaa PVC:stä valmistettua keinoihoa, joka on kiinnitetty käsinemateriaalin sisäpuolelle. Korkein suojausluokka on 4, joka vastaa 200 grammaa sulametallia.

EN 420

EN 420 standardi ilmaisee suojakäsineille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Kaikkien suojakäsineiden on oltava EN 420 normin mukaisia.

EN 511

Tämä normi osoittaa, että käsine suojaa kylmyydeltä. Käsine on testattu suojaavan läpitunkevalta kylmyydeltä ja kosketuskylmyydeltä. Vedenläpäisykyvyn testaus on vapaaehtoista. Jokaisen suojausominaisuuden osalta käsineelle on annettu suojauskerroin, jonka arvo ilmaistaan numerolla 1–4. Paras arvo on 4, paitsi vedenläpäisykyvyn osalta 0 (läpäisy) tai 1 (ei läpäisyä). Käsineeseen merkitään niiden arvojen numerot, jotka se on saavuttanut testeissä. Numerokoodit näkyvät kuvasymbolissa.

Poistoerä!
-60%
Poistoerä!
5,30€
Poistoerä!
-60%
Poistoerä!
-50%
Poistoerä!
-60%
Poistoerä!
135,00€
Poistoerä!
53,60€